Rejsesygeforsikring - hvordan er du dækket?

 

Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller tilkøbe en privat rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort dækker IKKE uden for Europa; så her skal du tegne en privat rejseforsikring.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (dvs. op til 1 år) i EU og EØS-landene
- det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

  • Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.
  • Det blå EU-sygesikringskort dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.

Det blå EU-sygesikringskort viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land. I nogle lande kan egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. Dette scenarie kan du kun sikre dig mod ved at tegne en privat rejseforsikring med dækning af akut sygdom inden for de nævnte lande.

Dækkes hjemtransport?

Ud over hjemtransport fra Færøerne og Grønland (ordineret af SOS’s læge) skal du selv betale alle omkostninger til hjemrejse, der skyldes sygdom og ulykker (ligesom det har været tilfældet med det gule sundhedskort siden 2008). Du kan dog i visse tilfælde få dækket merudgifter til hjemtransport fra de nordiske lande.

Bestilling af det blå EU-sygesikringskort

De bedste tilbud

Tilmeld dig Samson Travels nyhedsmail og hold dig opdateret med de nyeste rejser og bedste tilbud